DECIZIE nr.4/2011 privind interpretarea prevederilor art. 221 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În interpretarea prevederilor art.221 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare în perioada 1 ianuarie 2004 – 31 martie 2010, termenul de plată a accizelor aferente produselor energetice, eliberate pentru consum din antrepozitul fiscal către staţiile proprii de distribuţie ale antrepozitarului autorizat căruia îi aparţine acel antrepozit fiscal, este cel prevăzut la art. 193 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare, livrarea produselor energetice din antrepozitele fiscale se efectuează numai în momentul în care cumpărătorul prezintă documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantităţii ce urmează a fi facturată. Cu ocazia depunerii declaraţiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferenţe dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de către beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, şi valoarea accizelor aferente cantităţilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.

ORDIN nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti
Ordinul reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare românești a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin. (1) si (3) din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere cu documente similare românești persoanele care au domiciliul, reședința sau rezidența normală în România.
Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea permiselor de conducere este fie serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe a cărui rază teritorială solicitantul are domiciliul, reședința sau rezidența normală, sau serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituției prefectului pe a cărui raza teritorială se află instituția de învățământ, în cazul cetățenilor statelor membre aflați la studii în România pentru o perioadă de cel putin 6 luni.
După preschimbarea permisului de conducere, instituția prefectului remite autorității competente a statului emitent permisul de conducere național vechi, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează această autoritate cu privire la efectuarea preschimbării.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp