O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Potrivit noilor reglementări, au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
Totuşi, actul normativ specifică în continuare că persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţie de asigurări sociale (C.A.S.), adică nu contribuie la sistemul public de pensii, în schimb trebuie să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate (C.A.S.S.). Această măsura se va aplica începând cu 1 ianuarie 2014.
De asemenea, documentul precizează şi cum va fi calculată plata C.A.S.S. pentru cei care realizează venituri din chirii.
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
Cu alte cuvinte, baza de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică de 800 de lei (salariul minim brut în 2013) şi nici mai mare de cinci salarii medii brute, adică 11.115 lei (n.n. – salariul mediu brut în 2013 – 2.223 lei).
Excepţie de la această prevedere urmează să facă cei care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului.
Pentru aceştia, baza lunară de calcul a contribuţiei este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, se precizează în noile dispoziţii.
Ca şi în cazul celor care obţin venituri din chirii şi cei care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului urmează să plătească contribuţii în limita a cinci salarii medii brute.
În acelaşi timp, potrivit reglementărilor recent publicate în Monitorul Oficial, contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale.
De asemenea, în decizia de impunere, baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru contribuabilii care obţin venituri din chirii, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi a celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic (având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv), se va evidenţia lunar, iar plata se va efectua trimestrial, în patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Prevederile care vor intra în vigoare pe 1 ianuarie 2014 introduc noutăţi şi în ceea ce priveşte impozitul pe venit.
Astfel, în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, organul fiscal competent va fi obligat să determine venitul anual realizat (suma de venituri nete anuale) pentru aplicarea prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
În plus, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate efectuate în cursul anului se vor deduce din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligaţiilor fiscale anuale.
De asemenea, organul fiscal competent va fi obligat să recalculeze baza impozabilă pentru acordarea deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi să determine impozitul pe venit datorat.
În acelaşi timp, noile dispoziţii precizează că pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, A.N.A.F. va stabili impozitul anual şi va emite decizia de impunere. Astfel, contribuabilii care realizează venituri din chirii nu vor depune o declaraţie de venit, ci Fiscul va fi cel care va stabili cât au de plătit.
Totodată, în situaţia persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiilor sociale, declararea se va face de către plătitorul de venit, prin depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Norma nr. 11 din 11 septembrie 2013 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

Conform prezentului act normativ, factorul actuarial sex nu trebuie să determine diferenţe de prime şi de beneficii pentru persoana asigurată, la calcularea acestora. În plus, se detaliază că asigurătorii au obligaţia să respecte principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 care a devenit Legea nr. 62/2009.
De asemenea, după publicarea Normei de implementare a principiului egalităţii, asigurătorii trebuie să elaboreze şi să aplice proceduri şi/sau norme interne privind colectarea, prelucrarea, publicarea şi actualizarea datelor statistice şi actuariale folosite în calcularea primelor şi/sau beneficiilor aferente produselor de asigurare.
Potrivit Normei de implementare, asigurătorii trebuie să tină evidenţa contractelor de asigurare cu prime sau beneficii diferenţiate pe sexe şi să asigure gestionarea acestora până la expirare, în condiţiile şi pe baza datelor statistice de la data încheierii acestora.
Prevederile normei nu se aplică contractelor de asigurare de grup, dacă acestea sunt legate de relaţiile de muncă sau asimilate acestora.
Asigurătorii care nu aplică Norma de implementare a principiului egalităţii dintre femei şi bărbaţi pot primi amenzi între 5.000 de lei şi 100.000 de lei.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp