Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) .

Actul normativ aprobă formularul (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”.
Declaraţia se depune de către următoarele persoane:
– de către persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligaţia plăţii taxei colectate;
– de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat, din oficiu, în situaţia în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită;
– de către persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare şi al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
– de către persoanele impozabile al caror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, care au aplicat sistemul TVA la încasare şi care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp