HOTĂRÂRE nr. 623/2013 pentru modificarea HG nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

Prin acest act normativ s-a dispus modificarea unor prevederi din HG nr. 274/2013, sens în care s-a menţionat că plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2015, în limita bugetului anual alocat schemei, iniţial fiind stabilit ca şi termen limită 31 decembrie 2016.
În plus, se menţionează că bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării cu credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, în valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014 sau credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, în valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.
Urmare a acestor modificări se estimează că numărul IMM-urilor beneficiare ale ajutorului de minimis va fi de 2.000, în condiţiile în care iniţial se estima un număr de doar 1.000 de IMM-uri.

HOTĂRÂRE nr. 615/2013 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”
Prin pct. 2 al art. I din HG nr. 565/2013 s-a dispus completarea art. 3 din Anexa 1 a HG nr. 717/2009 prin introducerea alin. 16, sens în care s-a precizat că pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din OUG nr. 60/2009, de 1 miliard lei, din care 300 milioane lei sunt destinate pentru achiziţia locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Astfel, prin completările aduse prin HG nr. 615/2013 se menţionează că faţă de plafonul suplimentar de 1 miliard lei prevăzut la alin. (16), pentru anul 2013 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din OUG nr. 60/2009, de 200 milioane lei, destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

CIRCULARĂ nr. 24/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2013
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât că începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2013, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:
– 1,02% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
– 0,42% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;
– 0,17% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA;

ORDIN nr. 57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi recent aprobat stabileşte modul de organizare şi funcţionare a pieţei, părţile implicate şi responsabilităţile acestora în organizarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi, modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi, precum şi informaţiile necesare monitorizării funcţionarii pieţei de certificate verzi.
Acest regulament se aplică atât participanţilor la piaţa de certificate verzi, cât şi operatorului pieţei de certificate verzi – Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM “– S.A., în calitate de organizator şi administrator al pieţei de certificate verzi, precum şi de administrator al registrului de certificate verzi. Certificatul verde poate face obiectul mai multor tranzacţii succesive şi se înscrie în contul operatorului economic căruia i se transferă şi, în final, al celui care îl utilizează pentru a dovedi îndeplinirea cotei de achiziţie stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pe durata de valabilitate a acestuia.
Regulamentul prevede de asemenea atribuţiile şi obligaţiile pe care le are „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” SA, funcţionarea pieţei prin participanţii săi şi modul de stabilire al valorii certificatelor verzi.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp