Ordin 51/20-09 privind accelerarea procedurilor de licitatie restrânsa şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare

Ordin 51/20-09  privind accelerarea procedurilor de licitatie restrânsa şi negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, prevede că autorităţile contractante au dreptul de a accelera procedura de licitaţie restrânsă prin invocarea naturii excepţionale a situaţiei economice actuale, ca motiv de urgenţă – sunt aplicabile şi pentru accelerarea procedurii de negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de participare, conform  art. 113 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

Ordin 4/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind dobândirea calităţii sau renunţarea la calitatea de acţionar semnificativ la asiguratori/reasiguratori persoane juridice române,  stabileşte documentele şi informaţiile care trebuie transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de către o persoană juridică sau fizică, aflată în una dintre următoarele situaţii: a) este un potenţial achizitor; b) doreşte să renunţe la calitatea de acţionar semnificativ, direct sau indirect, al unui asigurator/reasigurator; c) îşi propune diminuarea drepturilor sale de vot ori a poziţiei de acţionar semnificativ, direct sau indirect, al unui asigurator/reasigurator, astfel încât participaţia sa va atinge ori va scădea sub 20%, o treime sau 50% din drepturile de vot sau din capitalul social al acestuia.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp