ANAF elimina formularul fiscal 088 pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA

Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada09.01.2017 – 15.01.2017

Ordinul ANAF nr. 210/2017 pentru abrogarea Ordinului nr. 3.841/2015
Potrivit Ordinului nr.210/2017 se abrogă Ordinul ANAFnr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088). Formularul reprezintă declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA. Formularul se depunea obligatoriu de către societățile nou înființate ce se înregistrau în scopuri TVA, inclusiv de către societățile înființate anterior ce au fost înregistrate în scopuri de TVA iar ulterior li s-a invalidat codul de TVA de către autoritatea fiscală, acestea dorind să se reînregistreze în acest scop. Formularul 088 se depunea astfel pentru înregistrarea în scopuri de TVA, ceea ce permitea interpretări subiective ale situației societății.
ANAF a explicat faptul căpentru a evita blocarea activității de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabililor și pentru asigurarea continuității activității economice a acestora, intrarea în vigoare a ordinului de abrogare a formularului 088 este 1 februarie 2017, până la această dată urmând să fie actualizată noua procedură, precum și aplicațiile informatice.

Legea nr. 2/2017pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Principala modificare adusă prin Legea nr. 2/2017 vizează stabilirea venitului impozabil lunar din pensii prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. Impozitul se va calcula separat față de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, în cazul veniturilor din pensii și/sau diferențelor de venituri din pensii, ori a sumelor reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflație și care au fost stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii. Venitul impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, precum și a sumei neimpozabile lunare, stabilite potrivit legislației în vigoare la data plății. Impozitul astfel reținut va fi impozitul final, care se va reține la data efectuării plății și se va plăti până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
O nouă modificare privește persoanele fizice cu venituri din pensii, în cazul acestora venitul lunar din pensii va fi reprezentat de baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, contribuția suportându-se de la bugetul de stat.

Știri juridice

Dezlegarea unor chestiuni de drept privind comunicarea deciziei de concediere prin poștă electronică
ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 34/2016 prin care a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, stabilește faptul că decizia de concediere individuală emisă potrivit dispozițiilor art. 76 din Codul muncii se poate comunica prin poștă electronică. Aceasta reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual să declanșeze curgerea termenului de contestare jurisdicțională a deciziei, în condițiile în care salariatul a comunicat angajatorului aceste date de contact și există o uzanță a acestei forme de comunicare între părți.

Contribuabilii persoane juridice și entitățile fără personalitate juridică pot opta pentru primirea actelor fiscale în format electronic
ANAF a anunțat printr-un comunicat faptul că și contribuabilii persoane juridice, pentru a primi anumite acte ale organelor fiscale, se pot folosi de Spațiul Privat Virtual, acesta oferind un serviciu de comunicare electronică gratuit și disponibil non-stop. Astfel, la dispoziția firmelor și a entităților fără personalitate juridică este pusă o modalitate mult mai comodă de comunicare a unor documente precum deciziile de impunere, actele ce atestă obligațiile de plată, certificatele de atestare fiscală, adeverințele de venit, diverse declarații fiscale, precum și Buletinul informativ.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp