Guvernul a redus prin O.U.G. limita capitalului social al microintreprinderilor pentru care se poate aplica optiunea pentru plata impozitului pe profit

Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 05.12.2016 – 09.12.2016

O.U.G. nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal
Principalele modificări aduse prin O.U.G. nr. 84/2016 vizează reducerea limitei capitalului social al microîntreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica opțiunea pentru plata impozitului pe profit. Prevederile ordonanței intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017 și, prin urmare, persoanele juridice care au nivelul capitalului social de 25.000 euro și care au optat pentru plata impozitului pe profit, își vor menține statutul de plătitor de impozit pe profit cu toate că nivelul capitalului se reduce până la noua limită de 45.000 lei. În egală măsură, microîntreprinderile existente care au sau își majorează capitalul social până la noua limită de 45.000 lei, similar persoanelor juridice române nou înființate, pot aplica opțiunea pentru plata impozitului pe profit.
În ceea ce privește Codul de procedură fiscală, principala modificare vizează extinderea listei documentelor acceptate ca dovadă a plății în relația cu instituțiile publice, astfel cum sunt: documentele printate în electronic, declarația pe proprie răspundere cuprinzând detaliile plății, inclusiv transmiterea datelor în format electronic către instituțiile prestatoare care au aplicații de furnizare a serviciilor online.

Norma A.S.F. nr. 39/2016 privind asigurările auto din România
Norma nr. 39/2016 emisă de A.S.F. prevede faptul că despăgubirea daunelor la vehicule va acoperi costurile privind readucerea la starea anterioară producerii accidentului, iar în cazul daunei totale economice, va acoperi diferența dintre valoarea de piață și valoarea epavei. Oferta de despăgubire se va înainta persoanei prejudiciate de către asigurătorul RCA sau BAAR.
Norma reglementează și sistemul bonus-malus, acesta fiind format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus și 8 clase de malus, clasa B0 presupunând un coeficient de 100% aplicat asupra primei de asigurare și este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare. Reducerea sau majorarea stabilită conform acestui sistem se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA cu care potențialul asigurat urmează să încheie contractul.
În cazul producerii unui accident din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea daunei se va putea face în baza formularului de constatare amiabilă a accidentului, completat și semnat de către ambii conducători de vehicule implicați în accident.
Norma intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

Legea nr. 247/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
Legiuitorul a hotărât transpunerea Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre. Pe cale de consecință, prin adoptarea Legii nr. 247/2016 s-a modificat și completat Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar. Una dintre modificările esențiale vizează notificarea prin care Direcția de cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, prin intermediul unei declarații depuse la Secretariatul General al Consiliului, stabilește limbile oficiale pe care le admite în cadrul unui schimb de informații. Legea de modificare mai prevede și faptul că un stat membru al U.E. care a primit date cu caracter personal de la un alt stat membru U.E., nu va putea retransmite aceste date unui stat terț, în scopul unui proces penal, cu excepția cazului în care statul terț va furniza garanții suficiente referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, doar în vederea atingerii scopului pentru care aceste date au fost solicitate și numai cu respectarea limitelor precizate de statul membru care le-a furnizat.

Știri juridice

Dezlegarea unor chestiuni de drept privind drepturile acordate nelegal prin contractul colectiv de muncă
ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 17/2016 a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă, și stabilește faptul că o decizie a Curții de Conturi care este emisă în exercitarea atribuțiilor sale de control și prin care s-a stabilit faptul că anumite drepturi prevăzute în cuprinsul contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituții publice finanțate integral din venituri proprii, au fost acordate nelegal, nu este de natură să lipsească de efecte clauzele contractului prin care acele drepturi au fost stabilite și a căror nulitate nu a fost constatată de către instanțele judecătorești, în condițiile legii.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp