Termenul legal pentru comunicarea procesului-verbal de contraventie s-a dublat

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2015

OG nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Actul normativ modificator stabileşte că termenul de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei va fi de două luni de la data aplicării sancțiunii, în loc de o lună cum se prevedea anterior.
În cazul în care procesul-verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii contravenționale executarea acesteia se prescrie.

H.G. nr. 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului.
Dosarul electronic de sănătate (DES) conţine date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor.
Datele şi informaţiile din DES sunt structurate în:
– modulul Sumar de urgenţă – accesibil tuturor medicilor numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar acordul pacientului;
– modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul Documente medicale şi modulul Date personale – accesibile medicilor numai cu acordul pacienţilor.
Accesul medicilor la modulul Sumar de urgenţă se realizează în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, certificat înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
Accesul medicilor la datele şi informațiile din celelalte module se realizează în baza certificatului calificat, numai cu acordul pacientului.
Accesul pacienţilor la datele şi informaţiile din DES se realizează prin intermediul:
– matricei de securitate şi a parolei de acces;
– cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului PIN asociat, precum şi prin intermediul parolei de acces.
Matricea de securitate se eliberează la solicitarea pacienţilor de către medici în baza actului de identitate al acestora.
Datele, informaţiile şi procedurile operaţionale necesare utilizării şi funcţionării DES se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, cu avizul ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a a hotărârii Guvernului.

2. Știri juridice

CJUE s-a pronunțat într-o cauză privind protecția juridică a consumatorului de credit garantat ipotecar.
La data de 21 ianuarie 2014 Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat în cauzele conexate C-482/13, C-484/13, C-485/13 și C-487/13 Unicaja Banco SA..
În esență, Curtea a reținut că art. 6, par. 1, al Directivei 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii nu se opune unei dispoziții naționale în virtutea căreia judecătorul național sesizat cu o procedură de executare ipotecară este obligat să recalculeze sumele datorate în virtutea unei clauze dintr-un contract de împrumut ipotecar ce prevede dobânzi de întârziere al căror procent este de trei ori mai mare decat dobânda legală, reducând-o la acest ultim procent. Condiția este ca aplicarea dispoziției naționale să nu prejudece aprecierea de către instanța națională menționată a caracterului abuziv al unei astfel de clauze și să nu împiedice această instanță să înlăture clauza menționată dacă ar trebui să constate caracterul „abuziv” al acesteia, în sensul articolului 3 alineatul (1) din directiva menționată.

Comisia Europeană (CE) și Banca Europeană (BEI) pentru Investiții au lansat platforma fi-compass.
Romania are posibilitatea să identifice surse de finanțare pentru acele proiecte care au fost ignorate de investitori, fiind considerate prea riscante, prin intermediul noii platforme on-line fi-compass, lansată în data de 19 ianuarie de Comisia Europeana, în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Proiectele avute în vedere pot fi in domenii variate, cum ar fi transport, energie sau internet în banda largă. Platforma on-line fi-compass oferă tuturor cetățenilor europeni interesați de oportunitățile oferite de Fondul European pentru Investiții Strategice date despre instrumentele financiare disponibile, precum și alte informații relevante.
Odată cu lansarea platformei fi-compass, CE și BEI lucrează la cel de-al doilea pilon al Planului de Investiții, astfel încât efectele acestuia să înceapă să apară în economia europeană.
Acest al doilea pilon vizează sporirea asistenței tehnice (cu un hub consultativ pentru a oferi tot sprijinul financiar și tehnic necesar pentru promotorii publici și privați) și asigurarea transparenței investițiilor.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp