I.C.C.J. s-a pronuntat cu privire la caracterul abuziv al dobanzii tipice variabile

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 03 – 07 martie 2014

OUG nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni CEC- S.A. în vederea achiziționării de autoturisme.
Despăgubirile se acordă atât pentru perioada depozitului constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A., cât şi pentru perioada depozitului constituit la Banca Română pentru Dezvoltare:
– pentru persoanele care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. înainte de 1 ianuarie 1990, calculul acestor sume se va face raportat la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 și până la data de 31 decembrie 2013;
– pentru persoanele care au depus sume de bani la C.E.C. – S.A. după data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013.
În cazul în care numărul deponenţilor şi valoarea totală a despăgubirilor se modifică, elementele tehnice privind despăgubirile se stabilesc la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Modul de calcul al despăgubirilor şi celelalte elemente necesare aplicării acestei legi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.
Prin hotărârea Guvernului se stabileşte şi modalitatea de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti executorii pronunţate în favoarea deponenţilor.

Ordinul Ministrului delegat pentru buget nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor.
Potrivit actului normativ, Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operaţiunile de plăţi derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit şi pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi:
-„Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei centrale finanţate integral din venituri proprii”;
-„Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii”;
-„Disponibil aferent prefinanţării pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;
-„Disponibil aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”;
-„Disponibil din sume reprezentând garanţie de bună execuţie”;
-„Disponibil al operatorilor economici şi al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile menţionate anterior se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naţionale a României şi prin regulile de sistem aplicabile participanţilor la sistemul electronic de plăţi.
Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont se percepe un comision lunar de 5,00 lei.

2. Ştiri Generale

Din 10 martie 2014 s-a deschis înscrierea online pentru obținerea de granturi de până la 10.000 euro pentru tinerii antreprenori.
La data de 10 martie, ora 10.00 s-a dat startul pentru depunerea online a cererilor pentru granturi de către debutanţii în afaceri, cu vârsta de până la 35 de ani, până la epuizarea bugetului în valoare de 21 milioane de lei, potrivit datelor publicate de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de afaceri şi Turism.
Tinerii vor beneficia prin intermediul programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri pentru care fac dovada surselor de cofinanţare.
De asemenea, Fondul Naţional de Garantare al Creditelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii va garanta pentru creditele contractate de firmele înfiinţate de tineri în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, cu până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalent în lei.
Mai mult, beneficiarii programului vor fi scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată.

Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de afaceri şi Turism a deschis înscrierea pentru programul de susţinere a femeilor manager din firmele mici şi mijlocii.
Tot la data de 10 martie, a fost deschisă înscrierea online a programului pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor.
Programul finanţează implementarea celor mai bune planuri de afaceri depuse de femeile antreprenor, valoarea alocaţiei financiare nerambursabile fiind de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar. Bugetul programului pentru anul 2014 este în valoare de 500.000 lei şi se estimează acordarea de ajutor unui număr de minimum 12 beneficiari.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat cu privire la dobânda tipică variabilă.
Prin decizia Î.C.C.J. pronunţată la data de 13 noiembrie 2013, dar motivată recent, clauza de dobândă tipică B.C.R., aşa-numita dobândă de referinţă variabilă (DRV), este constatată ca fiind abuzivă.
De asemenea, potrivit deciziei, comisionul de administrare și comisionul de acordare a creditului sunt abuzive, contractul rămânând, practic, fără dobândă. S-a dat, în acest fel, efect soluţiilor preconizate la nivelul C.J.U.E., cu precădere în speţa Invitel, în speţa Juaquin Camino şi în speţa Mohamed Aziz.
Regimul juridic al acestor clauze este reglementat de Legea 193/2000, iar, până în prezent, aceasta este prima hotărâre irevocabilă defavorabilă B.C.R. pronunţată de către Î.C.C.J.
În motivare, instanţa constată că banca a exclus din mecanismul de formare a dobânzii criteriul obiectiv al pieţei financiare, stabilind un element subiectiv, favorabil propriei sale politici financiare, dând posibilitatea băncii ca, indiferent de creşterea sau diminuarea indicelui Euribor, dobânda să nu scadă niciodată, aceasta urmând a fi adaptată prin creşterea marjei fixe, operând astfel o ajustare automată care să menţină dobânda la nivelul dorit. Instanţa mai arată că inserarea în contract a tuturor acestor clauze abuzive denotă intenţia evidentă a băncii de a se ţine la adăpost de apariţia oricărui risc care îi poate diminua câştigul prin transferarea integrală a acestuia către consumator.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp