Restituirea taxei pe poluare prevazuta prin hotarari judecatoresti se va realiza esalonat pe parcursul a 5 ani

1. Modificări importante apărute în Monitorul Oficial al României în perioada 24 – 28 februarie 2014

OUG nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.
Această ordonanţă de urgenţă aduce importante modificări prevederilor Codului Fiscal şi Codului de Procedură Fiscală cu privire la următoarele aspecte:
– se elimină obligaţia certificării de către un consultant fiscal a declaraţiilor anuale de impozit pe profit; s-au abrogat pe această cale dispoziţiile din Codul de procedură Fiscală care prevedeau de la 1 ianuarie 2014 obligativitatea certificării acestor declaraţii de un consultant fiscal;
– apar noi prevederi procedural-fiscale cu privire la mijloacele de probă: autorităţile fiscale pot ultiliza orice mijloace de probă, care nu sunt interzise de lege pentru a constata stări de fapt de natură fiscală, cum ar fi înregistrări audio-video sau date şi informaţii preluate din orice mijloc de stocare;
– se reduce nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale de la 0,04% la 0,03% pentru fiecare zi de întârziere;
– poprirea conturilor contribualilor, ca şi modalitate de executare silită, poate fi înfiinţată acum doar după trecerea unui termen de 30 de zile de la comunicarea somaţiei execuţionale; înainte, organele fiscale trimiteau adrese de înfiinţare a popririi către băncile unde contribuabilii aveau deschise conturi o dată cu transmiterea somaţiei şi a titlului executoriu;
– rambursarea TVA se poate face acum, cu titlu de excepţie, şi înaintea controlului fiscal, în cazul decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare în cazul în care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei;
Noul act normativ a adus modificări şi cu privire la restituirea taxei pe poluare prevăzută prin hotărârile judecătoreşti. În acest sens, sumele stabilite de instanţele de judecată, dobânzile calculate până în ziua plăţii efective, precum şi cheltuielile de judecată, care vor deveni executorii până la data de 31 decembrie 2015, se vor plăti eşalonat, pe parcursul a 5 ani, câte 20% din valoarea acestora în fiecare an.

OUG nr. 9/2014 privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionate a instrumentelor structurale.
Conform acestui act normativ, de la data de 1 martie 2014 activitatea şi rolul Autorităţii de Management pentru POSDRU şi POSCCE vor fi preluate de către Ministerul Fondurilor Europene de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Tot de la 1 martie 2014, MFE îndeplineşte rolul de AM şi pentru următoarele programe: Programul operaţional “Competitivitate”, Programul operaţional “Capital uman” şi Programul operaţional “Asistenţă tehnică”.
Pe lângă atribuţiile aferente autorităţii de management, MFE mai îndeplineşte şi atribuţiile operatorului de program, conform Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi Memorandumului de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European pentru perioada 2009-2014.

2. Ştiri Generale

Raport al CE cu privire la dreptul european al contractelor de asigurare.
Conform raportului realizat de CE furnizarea şi utilizarea produselor de asigurare la nivelul Uniunii Europene este mult îngreunată din cauza diferenţelor semnificative existente în domeniul contractelor. Aceste diferenţe creează incertitudine juridică şi ridică preţul produselor de asigurare. Obstacolele se întâlnesc cel mai des în domeniul asigurărilor de viaţă, al asigurărilor de răspundere civilă şi la asigurările auto. În domeniul asigurărilor de transport, obstacolele sunt mult mai puţin prezente. Soluţia propusă de către experţii CE, ar fi ca societăţile de asigurări să îşi adapteze contractele la normele naţionale din ţara deţinătorului poliţei.

Raport al CE cu privire la diferenţele salariale existente la nivelul UE între femei şi bărbaţi.
La nivelul UE diferenţa dintre un salar obţinut de un bărbat şi un salar obţinut de către o femeie este de 16,4%. Acest lucru se traduce în faptul că o femeie din Europa lucrează fără a fi remunerată timp 59 de zile pe an. Astfel, o femeie trebuie să muncească 14 luni pentru a câştiga salariul anual al unui bărbat, în acelaşi domeniu de activitate şi având aceeaşi pregătire. În România, diferenţa dintre salariul unei femei şi cel al unui bărbat este de doar 9,7%.
Această diferenţă salarială existentă la nivelul UE are un efect pe termenul lung pentru femei, în sensul că vor câştiga mai puţin pe parcursul vieţii, urmând ca la bătrâneţe să încaseze pensii mai reduse decât ale bărbaţilor, supunându-se astfel unui risc de sărăcie la bătrâneţe.
Eliminarea diferenţelor salariale este un obiectiv al UE încă din anul 1957, de la semnarea Tratatului de la Roma. Pactul european pentru egalitatea între sexe, adoptat de liderii UE în anul 2011 are ca şi prioritate egalitatea salarială.
O soluţia la această problemă vine din partea statelor precum Germania, Luxemburg şi Elveţia, unde funcţionează instrumentul online Logib care permite firmelor să facă o analiză cu privire la salariul personalului în vederea verificării eventualelor diferenţe între sumele obţinute de către femeile şi de către bărbaţii angajaţi.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp