REGULAMENTUL 19/2009 pentru modificarea Regulamentului BNR 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Incidentelor de Plăţi.

În cazul în care o persoană declarantă bancă, în calitate de bancă trasă, a trasului sau a subscriitorului, a decis refuzul la plată al cecului, cambiei sau biletului la ordin, aceasta are obligaţia ca, cel târziu în ziua bancară următoare zilei refuzului, să transmită la CIP o cerere de înscriere a refuzului bancar, conform dispoziţiilor legale.

OUG 106/2009 pentru modificarea OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice. În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice se acordă după cum urmează: în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează până la 155 lei; în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 155,1 lei şi 210 lei; în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 210,1 lei şi 260 lei; în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 260,1 lei şi 310 lei; în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 310,1 lei şi 355 lei; în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situează între 355,1 lei şi 425 lei. De asemenea, se specifică şi faptul că familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă numai în cuantumurile stabilite de lege, dar nu mai mult decât contravaloarea cantităţii de gaze naturale consumate în perioada sezonului rece.

LEGEA 302/2009 pentru modificarea alin. (3) al art. 31 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.  Potrivit noilor prevederi, AVAS se va substitui Ministerului Finanţelor în stabilirea măsurilor reparatorii pentru persoanele fizice, asociaţi ai persoanelor juridice care deţineau imobile şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv. Totodată, legea stabileşte că măsurile reparatorii prin echivalent se propun după stabilirea valorii recalculate a acţiunilor, prin decizia motivată a AVAS. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, MFP va proceda la predarea către AVAS, pe bază de opis, a fiecărei notificări, însoţite de toată documentaţia depusă de către persoanele fizice, asociaţi ai persoanei juridice care deţinea imobilele şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv şi care nu a fost soluţionată până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi a dosarelor având ca obiect contestarea ordinelor emise în temeiul art. 31 din Legea 10/2001. Totodată, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, entităţile investite cu soluţionarea notificărilor formulate în temeiul prevederilor art. 31 din Legea 10/200, cu excepţia celei prevăzute la alin. (l), vor proceda la predarea către AVAS a notificărilor şi a documentaţiei primite şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. În plus, legea prevede că AVAS va soluţiona în termen de 120 de zile de la expirarea termenelor menţionate mai sus toate notificările care sunt însoţite de documentaţie completă şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a legii.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp