Prorogarea termenului de obtinere a autorizatiei de securitate la incendiu.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 22.08.2016-29.08.2016

HG nr. 585/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
Actul normativ reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Astfel, statutul de întreprindere socială se va certifica prin acordarea unui atestat de întreprindere socială, document ce va putea fi obţinut de societăţile cooperative de gradul 1, cooperativele de credit, dar şi de asociaţii, fundaţii, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sau ale pensionarilor, societăţi agricole, precum şi orice alte categorii de persoane juridice de drept privat care demonstrează că activitatea pe care o desfăşoară are rol social şi serveşte interesului colectivităţii. Întreprinderile sociale vor avea mai multe obligaţii de îndeplinit, să acţioneze în scop social, să aloce minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare, să aplice principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8. Cea de-a doua entitate, întreprinderea socială de inserţie, este, întreprinderea socială care are permanent cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestora să reprezinte minimum 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor. Societăţile care respectă aceste condiţii pot solicita acordarea unei mărci sociale, care va cuprinde certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, cu o valabilitate de trei ani de la data emiterii, precum şi un element specific de identitate vizuală care se aplică obligatoriu asupra produselor realizate sau a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu.
Actul normativ reglementează și modalitatea de acordare a mărcii sociale, suspendarea şi retragerea mărcii sociale, anularea mărcii sociale.

2. Ştiri juridice

Termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se prorogă până la data de 30 iunie 2017.
Termenul în care persoanele care au obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu până la data de 31 decembrie 2016 s-a prorogat pentru data de 30 iunie 2017, perioadă în care aceste persoane nu pot fi sancționate contravențional pentru nedeținerea autorizației.
Această măsură a fost adoptată în urma analizelor efectuate, prin care s-a constatat că în cele patru luni până la expirarea termenului stabilit inițial, nu toți proprietarii sau deținătorii de construcții vor putea obține autorizația amintită. Extinderea perioadei în care se realizează conformarea de bună voie la norma de autorizare va conduce la creșterea numărului de construcții autorizate, fără a fi necesară aplicarea unor măsuri coercitive. Totodată, prin prelungirea termenului pentru obținerea autorizației se urmărește reducerea riscului de nerespectare a termenelor de obținere a avizelor/autorizațiilor de securitate la incendiu de către beneficiarii care nu s-ar încadra în termenul actual.
Potrivit Legii 307/2016, obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției ori persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente, însă, pe timpul controalelor de prevenire, personalul ISU poate opri funcționarea construcțiilor și amenajărilor dacă se constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu.

Tribunalul Brăila: postările pe Facebook reprezintă fapte ilicite de natură să aducă atingere onoarei și demnității persoanei.
Prin Decizia nr. 670/2016 Tribunalul Brăila a hotărât că postarea pe Facebook, de către fostul soţ, în cursul soluţionării procesului de divort, a unor mesaje în care se face vorbire despre faptul că fosta sa soţie concubinează cu un bărbat căsătorit, că s-ar prostitua în Franța, practicând perversiuni, etc., este de natură să aducă atingere onoarei și demnității reclamantei, conform art. 72 Cod civil şi art. 30 alin. 6 Constituţia României. Deşi aceasta locuieşte în mediul rural, există acces la internet, astfel că a fost supusă criticilor, disprețului comunității ca urmare a celor postate de pârât. Disconfortul creat reclamantei de afirmațiile pârâtului este și mai pronunțat pentru că acesta nu a dovedit – cel puțin în instanță – cum că fosta sa soție ar avea astfel de îndeletniciri. Instanţa a acordat daune morale în valoare de 10.000 RON, având în vedere fapta prejudiciabilă a pârâtului, contextul în care a fost săvârșită, calitatea pe care cele două părți au avut-o.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp