Persoanele aflate in situatii de dificultate vor putea beneficia de un sprijin financiar din partea statului, numit venit minim de incluziune

1. Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 31.10.2016 – 06.11.2016.

Directiva (UE) 2016/1919 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare.
Prezenta directivă are drept obiectiv asigurarea pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în procedurile penale precum și pentru persoanele căutate care intră sub incidența unor proceduri privind mandatul european de arestare, a asistenţei din partea unui avocat finanţată de statele membre.
Prin adoptarea acestui act normativ se urmăreşte asigurarea eficacităţii dreptului la un avocat prevăzut de Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
În conformitate cu această directivă, statele membre sunt obligate să adopte măsurile necesare, inclusiv în ceea ce priveşe finanţarea, pentru a se asigura existenţa unui sistem de asistenţă juridică gratuită şi de o calitate adecvată şi că serviciile de asistenţă juridică gratuită oferite sunt corespunzătoare astfel încât caracterul echitabil al procedurilor este garantat. Totodată, se impune ca independenţa profesiei juridice să fie respectată.
De asemenea, în aplicarea acestui act normativ statele membre vor lua în considerare nevoile specifice ale persoanelor suspectate, acuzate şi a persoanelor căutate care sunt vulnerabile.
Directiva va intra în vigoare în a douăzecea zi de la publicare în Jurnalul Oficial al U.E.

Legea nr. 196 din 31 octombrie 2016 privind venitul minim de incluziune.
Acest act normativ are drept scop reglementarea venitului minim de incluziune, beneficiul de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. În vederea realizării scopului urmărit, Legea 196/2016 stabileşte cadrul general al aplicării acesteia, condiţiile pe care orice persoană interesată trebuie să le îndeplinească pentru a putea beneficia de dispozițiile sale, cât și procedura de primire a beneficiilor.
Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal pentru familiile şi persoanele singure, aflate în situaţii de dificultate, precum şi pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor şi stimularea participării acestora în sistemul de educaţie şi cuprinde următoarele categorii de ajutoare financiare: ajutor pentru incluziune; ajutor pentru familia cu copii, supliment pentru locuire.
În afara acestor categorii de măsuri, în funcţie de necesităţile particulare ale unor familii ori persoane, se pot acorda şi măsuri complementare fie în natură fie constând în sume de bani precum: stimulente, facilităţi contributive, alte drepturi complementare.
Acest act normativ, prevede şi posibilitatea acordării unor ajutoare de urgenţă şi/sau ajutoare comunitare susţinute din bugetul de stat sau din bugetele locale, în cazul în care situaţia particulară a unuia sau mai multor membri de familie necesită o intervenţie specifică.
Legea va intra în vigoare în data de 01.04.2018, cu excepţia art. 95 care prevede termenul de introducere al cererii şi care intră în vigoare în data de 01.02.2018.

2. Ştiri juridice

Asistenţa juridică este obligatorie şi în cazul incupatului persoană juridică în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.
ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile prin care să se stabilească dacă în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, asistenţa juridică este obligatorie şi pentru inculpatul persoană juridică, sau asistenţa juridică este obligatorie numai pentru inculpatul persoană fizică.
Astfel prin Decizia nr. 21/2016 instanţa supremă statuează în sensul că atât procedura de cameră preliminară cât şi în cursul judecăţii, asistenţa juridică este obligatorie şi pentru inculpatul persoană juridică în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

Îndeplinirea condiţiei stabilirii domiciliului în localitatea în care se află terenul, se poate realiza şi ulterior emiterii titlului de proprietate.

Prin Decizia nr. 39/2016, ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a statuat faptul că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, condiţia de stabilire a domiciliului în localitatea în care se atribuie terenul poate fi îndeplinită ulterior emiterii titlului de proprietate. În cazul în care această exigenţă nu este întrunită, sancţiunea aplicabilă conform actului normativ indicat constă în pierderea dreptului de proprietate asupra terenului şi a construcţiilor de orice fel realizate pe acesta, conform art. 49 din aeeaşi lege.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp