O instanta din Germania a hotarat ca Facebook poate sa-si impiedice utilizatorii sa mai folosească nume false.

1. Acte normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 07.03.2016 – 11.03.2016

HG nr. 134/2016 pentru modificarea și completarea Codului studiilor universitare de doctorat.
Potrivit acestui act normativ, orice persoană fizică sau juridică poate sesiza în scris Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia și indiferent de data acordării titlului de doctor. Astfel, Consiliul Național de Etică, o structură ce funcționează în subordinea Ministerului Educației, nu mai poate analiza tezele de doctorat, această atribuție revenind CNATDCU.
De asemenea, prin Hotărâre se prevede că după primirea unei sesizări cu privire la o lucrare de doctorat plagiată, CNATDCU trebuie să se pronunțe în termen de 45 de zile dacă decide retragerea titlului de doctor sau clasează contestația. Conform noilor reglementări, rezumatul tezei trebuie să fie publicat pe site-ul universității sau al Academiei Române și poate fi consultat public după emiterea dispoziției de numire a comisiei de susținere. De asemenea, se prevede că teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității sau, după caz, a Academiei Române cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru susținerea publică.

Legea nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Actul normativ modifică şi completează Legea nr. 230/2007, stabilind că, asociaţiile de proprietari trebuie să afişeze lunar modalitatea de calcul ce stă la baza sumelor de plată lunare aferente proprietarilor de apartamente. De asemenea, se prevede faptul că modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari. Acest lucru revine în sarcina preşedintelui asociaţiei.
Neîndeplinirea atribuţiei de către preşedintele asociaţiei de a afişa lunar lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari precum şi modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 3.000 de lei.

2. Ştiri juridice

O instanță din Germania a hotărât că Facebook poate să-și împiedice utilizatorii să mai folosească nume false.
Prin decizia pronunțată, instanța de contencios administrativ din Hamburg a hotărât că Facebook poate să-și împiedice utilizatorii să mai folosească nume false. Speța a vizat plângerea unei persoane ce a sesizat instanța după ce Facebook a blocat contul acesteia pentru utilizarea unui pseudonim (până la comunicarea unei copii a unui act de identificare), Facebook schimbând apoi unilateral numele de cont în concordanță cu numele real al persoanei. Reclamanta a invocat faptul că acțiunile Facebook îi violează dreptul la viața privată.
Menționăm faptul că, anterior deciziei instanței de contencios administrativ, Autoritatea pentru Protejarea Datelor din Hamburg a decis în iulie 2015 că Facebook nu ar putea modifica unilateral numele deja alese de utilizatori și nici nu le-ar putea cere acestora să se identifice.
Decizia pronunțată constituie o victorie importantă pentru rețeaua de socializare. Facebook susține de o lungă perioadă de timp că politica de utilizare a numelor reale este în avantajul utilizatorilor, prevenind abuzuri, aceștia putând știi cine sunt persoanele cu care își împărtășesc informațiile.

Modificări privind sistemului public de sănătate.
Prin Ordonanța de Urgență nr. 5/2016, au fost aduse modificări Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Prin aceste modificări a fost prevăzută o majorare a plafonului veniturilor obținute de pensionar, până la care contribuția de asigurări sociale de sănătate se plătește de la bugetul de stat. Prin urmare, conform modificărilor, pensionarii cu pensii mai mici de 872 de lei vor fi scutiți de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
O altă noutate introdusă constă în introducerea posibilității pentru persoanele asigurate ca, în situații justificate, să-și schimbe medicul de familie și înainte de termenul de şase luni de la înscrierea pe listele acestuia. Cu această ocazie a fost mărită și perioada de valabilitate a cardului european de sănătate, de la șase luni la un an.


Publicat la: