Nerecunoasterea dreptului de deducere a TVA in cazul lipsei documentelor care sa demonstreze caracterul real al operatiunii economice

1.Acte normative apărute în Monitorul Oficial în perioada 4 martie 2015 – 12 martie 2015

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman.
Actul reglementează activitatea de publicitate a medicamentelor de uz uman normativ definind noțiunile de publicitate pentru medicamente (reclamă), publicitate înșelătoare și publicitate comparativă.
Potrivit Normelor, nicio formă de publicitate nu trebuie să sugereze că un medicament sau un ingredient activ are vreun merit, calitate sau proprietate specială, dacă acest lucru nu poate fi documentat ştiinţific.
Actul normativ interzice furnizarea, oferirea sau promiterea vreunui cadou, avantaj pecuniar sau beneficiu în natură profesioniştilor din domeniul sănătăţii în scopul prescrierii, achiziţionării, furnizării, vânzării sau administrării unui medicament. Cu toate acestea, este permisă furnizarea sau oferirea de obiecte promoţionale profesioniştilor în domeniul sănătăţii, numai dacă acestea au o valoare mică (maximum 150 lei inclusiv TVA înainte de personalizare) şi sunt relevante pentru practicarea medicinei sau farmaciei.
Autoritatea competentă pentru evaluarea și avuzarea materialelor publicitare și a oricărei alte forme de publicitate pentru medicamente de uz uman este Agența Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

Ordinul Președintelui ANRE nr. 8/2015 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi și Ordinul nr. 9/2015 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.
Ordinul nr. 8/2015 al Președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) stabilește cota obligatorie de achiziție de certificate verzi de către operatorii economici care au această obligație pentru anul 2014 la 0,218 certificate verzi/MWh.
Ordinul nr. 9/2015 al Președintelui ANRE stabilește că valoarea limită minimă de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața certificatelor verzi pentru anul 2015 este de 131,0847 lei/certificat verde (respectiv 29,3971 euro/certificat verde), iar valoarea limită maximă a fost stabilită la 267.0358 lei/certificat verde (respectiv 59,8856 euro/certificat verde).
Totodată, Ordinul nr. 9/2015 stabilește contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2015, este de 534,0673 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 euro/certificat verde neachiziţionat).

2.Știri juridice

Termenul pentru atacarea actelor administrative emise de președintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este neconstituțional.
Curtea Constituțională a soluționat marți, 10 martie 2015, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Cu unanimitate de voturi, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 5 alin. (7) din OUG nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE prin care se stabileşte că ordinele și deciziile emise de președintele ANRE pot fi atacate în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv de la data la care au fost notificate părții interesate, sunt neconstituţionale.

Nerecunoașterea dreptului de deducere a TVA în cazul lipsei documentelor care să demonstreze caracterul real al operațiunii economice.
Prin Decizia nr. 1312/2014 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că operatorul economic nu poate pretinde recunoașterea dreptului de deducere a TVA în situația în care facturile înregistrate în evidența contabilă nu sunt însoțite de documente justificative privind necesitatea și realitatea prestărilor de servicii, neexistând note de recepție, fișe de magazie ori bonuri de consum pentru lucrările executate în regie proprie cu materialele achiziționate, situații de lucrări etc.
În speța analizată, multe din operațiunile derulate de contribuabil, supuse analizei organului fiscal, din perspectiva îndeplinirii condițiilor procedurale și de fond pentru recunoașterea dreptului de deducere a TVA, au fost considerate nereale, în lipsa unor documente justificative, chiar dacă formal erau constatate printr-o factură, înregistrată în evidența contabilă. De asemenea, facturile în cauză nu conțineau mențiuni esențiale, cum ar fi datele de livrare ori bunul sau serviciul la care se referă, lipsind caracteristici minime care să permită identificarea acestuia, astfel că Înalta Curte a stabilit că este pe deplin justificată stabilirea unei baze de impunere suplimentare pentru TVA.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp