Lipsa semnaturii olografe pe procesele-verbale de contraventie pentru lipsa rovinietei atrage nulitatea absoluta a acestora

1.Acte importante apărute în Monitorul Oficial în perioada 09.02.2015-13.02.2015.

Ordinul nr. 320/2015 privind modificarea Ordinului Președintelui ANAF nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781din Codul de procedură fiscală.
Actul normativ aduce anumite modificări procedurii de declarare a contribuabililor ca și inactivi. Astfel, în situaţia în care se constată că un contribuabil nu desfăşoară activitate la domiciliul fiscal declarat și înainte de a lua măsurile prevăzute de lege, organul de inspecție fiscală trimite la adresa de domiciliu fiscal declarat și la sediul social al contribuabilului invitația prin care acesta este solicitat să se prezinte la sediul organului de inspecţie fiscală pentru clarificarea situației sale fiscale.
În cazul în care contribuabilul are sedii secundare, organul de inspecţie fiscală trimite solicitarea şi la adresele unde acestea funcţionează, dacă nu au dovada de sediu expirată, potrivit evidenţei Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

HG nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling.
Prin această hotărâre se stabilesc următoarele reguli importante:
– Copilul poate presta activități remunerate în domeniile mai sus menționate în baza contractelor civile încheiate între organizator și părinți/reprezentantul legal al copilului ori direct cu acesta, cu încuviințarea părinților, dacă copilul a împlinit 14 ani.
– Activitățile pot fi prestate cu respectarea strictă a duratei și a pauzelor prevăzute de actul normativ. De exemplu, durata activității nu poate să depășească o oră pe săptămână pentru copii cu vârsta sub 1 an, 2 ore pe zi pentru copii cu vârsta de 1-5 ani, etc.
– Pe durata prestării activităților, copilul trebuie să fie însoțit de un adult care se încadrează în crietriile prevăzute de actul normativ.
– Prestarea activităților de către copii se face cu notificarea prealabilă și sub controlul constant al serviciului public de asistență socială.

2. Știri Generale

Procesele-verbale de contravenție pentru lipsa rovinietei sunt nule absolut dacă nu sunt semnate olograf.
Prin Decizia nr. 6/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit în recurs în interesul legii faptul că procesele-verbale de constatare a contravențiilor referitoare la neachitarea rovinietei sunt nule absolut în lipsa semnăturii olografe a agentului constatator, dacă sunt transmise persoanelor sancționate pe suport de hârtie.
Această decizie sancționează practica CNADNR de până acum, care transmitea contravenienților procese-verbale pe suport de hârtie, cu mențiunea că poartă semnătură electronică.

ICCJ a stabilit taxa de timbru aplicabilă plângerilor împotriva deciziilor Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
Prin Decizia nr. 2/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat cu privire la recursul în interesul legii, și a stabilit că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se taxează cu 50% din suma prevăzută la art. 28717 alin. (2), adică cu o sumă care variază între 200 și 1.100 lei.
Această decizie infirmă o parte din practica judiciară anterioară, care considera că în această situație se aplică o taxă fixă, de 2 sau 4 lei.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp