Dan Cristian Moş

Avocat în conlucrare

„From everything there is something to learn.”

Dan Cristian Moş Dan Cristian Moseste absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept, și al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, secția Finanțe și Bănci, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. În anul 2011 a absolvit cursurile de masterat cu specializarea „Dreptul European și dreptul național al afacerilor” din cadrul Facultății de Drept.

Din anul 2013 este membru al Baroului Cluj, iar din anul 2020 este membru al Corpului Profesional al Mediatorilor din Cluj.

Este specializat în domeniul dreptului penal al afacerilor și oferă consultanță și asistență juridică în cazul infracțiunilor economice – evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, înșelăciune, fraudarea fondurilor europene, dar și în cazul infracțiunilor de corupție sau crimă organizată. Asistă și reprezintă clienți persoane fizice sau juridice atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată (cameră preliminară, fond, apel sau căi extraordinare de atac).

Experiența profesională îl recomandă și în domeniului dreptului societar, privind înființarea, funcționarea curentă, cesiunea de părți sociale, excludere asociați, dizolvarea, lichidarea, fuziunea și divizarea societăților, precum și înființarea organizațiilor non-profit (asociații și fundații).

În domeniul dreptului fiscal oferă consultanță privind taxele și impozitele de orice natură, TVA, accize, oferind de asemenea soluții fiscale optime la problemele clienților.

Ca mediator, gestionează și soluționează conflicte din domeniul dreptului penal pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Pentru toate celelalte conflicte de natură penală, se poate media doar latura civilă, relativ la daunele morale / materiale.

Gestionează și soluționează conflicte și din domeniul dreptului societar, contracte, asigurări, proprietate intelectuală, protecția consumatorului, dreptul muncii sau familiei.

Limbi Vorbite

– Engleză
– Franceză

Domenii de activitate

– Drept penal

– Drept financiar-bancar

– Drept societar

– Dreptul asigurărilor

– Procedura insolvenţei

– Piaţa de capital

– Drept administrativ şi fiscal

– Dreptul penal al afacerilor

Scrieți-ne pe WhatsApp