Roxana Talpeș

Avocat în conlucrare

„It is the spirit and not the form of law that keeps justice alive.”

Roxana Talpeș Avocat Roxana Talpes este absolventă a Facultății de Drept din cadrul UBB Babeș Bolyai Cluj-Napoca, unde a urmat și programul de masterat în specializarea ”Drept european și național al afacerilor”.

Membră în Baroul Cluj încă din anul 2013, Roxana a acordat asistență juridică de specialitate în domeniul dreptului privat atât clienților persoane fizice cât și societăților comerciale, iar în prezent poate pune concluzii la toate instanțele judecătorești.

Cunoștințele dobândite inclusiv prin colaborări cu renumite case de avocatură din Cluj-Napoca s-au consolidat în următoarele domenii:

 • Acțiuni de obligare a instituțiilor publice la plata de daune cauzate ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor legale care le incumbă conform Constituției sau Cedo. Cu titlu exemplificativ, Roxana a reprezentat de-a lungul carierei sale clienți persoane fizice în procese cu Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, Ministerul Sănătății, Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, ROMSILVA.
 • Dreptul asigurărilor- consultanță și reprezentare în instanță a asiguraților, persoane fizice și juridice, în vederea obligării asiguratorilor, sau după caz al Fondului de Garantare al Asiguraților, la plata de despăgubiri pentru daune produse bunurilor asigurate, pentru vătămarea integrității corporale sau în caz de deces.
 • Drept bancar- consultanță și reprezentare a consumatorilor în relația cu Banca, negocierea clauzelor din contractele de credit, anulare în instanță a clauzelor abuzive (comision de risc, comision de administrare, comision de rambursare anticipată), reprezentare consumatori în litigiile de dare în plată.
 • Dreptul muncii- asistare atât a angajaților cât și a angajatorilor în cadrul procedurii de cercetare disciplinară, asistare și reprezentare în instanță a angajaților în vederea contestării decizilor de concediere.
 • Proceduri de executare silită și recuperare de creanțe.
 • Acțiuni în răspundere contractuală și delictuală.
 • Drept societar- insolvență societăți, atragere răspundere administrator, excludere asociat.
 • Acțiuni care derivă din încălcarea prevederilor Legii 11/1991 (Concurență neloială), asistare și reprezentare în instanță a persoanelor sancționate de Consiliul Concurenței în baza Legii nr. 21/1996.

Limbi Vorbite

– Engleză

– Germană

Domenii de activitate

 • Contracte civile și comerciale
 • Acțiuni în răspundere delictuală în litigii având ca obiect încălcarea drepturilor fundamentale ale omului
 • Dreptul asigurărilor și drept bancar
 • Dreptul muncii
 • Redobândire cetățenie română
 • Dezbateri succesorale
Scrieți-ne pe WhatsApp