Înregistrarea unei mărci la OSIM

1. De ce este importantă înregistrarea unei mărci la OSIM?
Înregistrarea mărcii la OSIM oferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care s-a făcut înregistrarea, pe un termen de 10 ani. O marcă înregistrată la OSIM nu poate fi folosită de către terţi, fără ca aceştia să deţină autorizaţie în acest sens, pentru acelaşi produse sau servicii pentru care s-a înregistrat marca.

2. Cine poate înregistra o marcă?
Înregistrarea unei mărci poate fi solicitată de orice persoană fizică sau juridică, în mod direct sau printr-un mandatar.

3. Ce tip de mărci pot fi înregistrate?
În funcţie de modul de reprezentare grafică, mărcile pot fi:
Mărci verbale – o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
Mărci figurative – un element grafic (desen) care nu conţine litere sau cifre;
Mărci combinate – o denumire scrisă cu o grafică deosebită şi/sau in culori sau o denumire însoţită de un element grafic (desen);
Mărci tridimensionale – constituite din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu;

În funcţie de natura solicitanţilor, mărcile pot fi:
Mărci individuale – mărcile a căror solicitanţi sunt persoane fizice şi juridice;
Mărci colective – mărcile destinate să servească la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de produsele sau serviciile aparţinând altor persoane. Înregistrarea mărcii colective este condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament în care să se indice persoanele şi condiţiile în care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea mărcii;
Mărcile de certificare – mărcile ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care sunt utilizate sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce priveşte calitatea, materialul, modul de fabricaţie a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia ori alte caracteristici. Pentru depunerea cererii de înregistrare sunt necesare regulamentul de folosire a mărcii de certificare şi autorizaţia sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare.;

4. Cum se înregistreză o marcă la OSIM?
Pentru înregistrarea unei mărci la OSIM trebuie completat un formular tip- cererea pentru înregistrarea unei mărci pe cale naţională. Cererea de înregistrare se poate depune fie direct la registratura OSIM, fie prin poştă, fie online şi trebuie să fie însoţită de dovada achitării taxei de depunere şi a taxei de publicare.
După înregistrare se acordă dată de depozit cererii, care apoi se publică în format electronic. Timp de 2 luni de la data publicării se pot formula de către terţi observaţii şi opoziţii cu privire la marcă.
În maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea în fond (în caz contrar dosarul va fi radiat pentru neplata taxei), iar ulterior achitării taxei, OSIM va examina în fond cererea de înregistrare marcă şi va decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective. Examinarea în fond a cererii se face în timp de 6 luni de la publicarea acesteia cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare.
În cazul admiterii înregistrării mărcii, aceasta se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor, urmând să se elibereze titularului certificatul de înregistrare cu condiţia achitării unei taxe prevăzute de lege.

5. Ce elemente trebuie să conţină cererea de înregistrare a mărcii?
– denumirea solicitantului, astfel cum rezultă din actele oficiale de înfiinţare;
– sediul solicitantului;
– numele si prenumele mandatarului, daca este cazul;
– descrierea mărcii- atunci când marca este combinată, se ataşează reproducerea acesteia în spaţiul corespunzător din formular, de dimensiune maxim 8×8 cm;
– culori revendicate, dacă marca conţine una sau mai multe culori pentru care se solicită protecţia;
– traducerea sau transliterarea mărcii, sau unor elemente ale mărcii, dacă este cazul ;
– lista de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii şi care fac obiectul activitătii titularului- se aleg din clasele NISA;
– semnătura şi ştampila solicitantului, sau a mandatarului.

6. Care sunt taxele pentru înregistrarea unei mărci?
1. taxa de depunere a cererii– 47 lei
2. taxa de publicare a cererii – 140 lei pentru mărcile alb-negru şi 466 lei pentru mărcile color.
Taxa de depunere şi taxa de publicare se achită odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii.
3. taxa de examinare în fond – care variază în funcţie de tipul mărcii şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea.
Astfel, pentru o înregistrarea unei clase, taxa de examinare va fi:
• Pentru mărcile individuale:
– marca verbală: 513 lei;
– marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 653 lei;
– marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1026 lei.
Pentru fiecare clasă suplimentară se va achita suma de 233 lei.
• Pentru mărcile colective sau de certificare:
– marca verbală: 1819 lei;
– marca combinată /figurativă/tridimensională alb/negru: 2099 lei;
– marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2565 lei.
Pentru fiecare clasă suplimentară se va achita suma de 326 lei.
5. taxa pentru înscrierea înregistrării mărcii în Registrul Mărcilor – 233 lei, se achită după admiterea cererii de înregistrare a mărcii.


Publicat la:
Scrieți-ne pe WhatsApp