Adela

Avocat

„The best way to predict your future is to create it.”

Adela Adelaa absolvit cursurile de masterat specializarea ,,Instituţii de drept privat’’ din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, precum şi cursurile Institutului Naţional de Pregătire Profesională a Avocaţilor.
Este avocat consultant şi pledant în domeniul dreptului civil, comercial, administrativ-fiscal şi dreptului muncii.

In domeniul dreptului civil asistă clienţii în procese având ca obiect executarea sau anularea contractelor, precum şi litigii incluzând acţiuni în restituirea proprietăţilor.

In domeniul dreptului comercial activitatea sa se concentrează pe negocierea şi redactarea de contracte şi reprezentarea clienţilor în litigiile privind executarea obligaţiilor comerciale. De asemenea, oferă consultanţă şi asistenţă în ceea ce priveşte diverse contestaţii în cadrul procedurii insolvenţei precum contestaţiile la tabelul preliminar sau definitiv de creanţe, hotărâri ale adunării creditorilor sau contestaţiile la măsurile luate de administratorului judiciar.

In domeniul dreptului administrativ-fiscal s-a specializat pe reprezentarea clienţilor în procese vizând controlul legalităţii actelor administrativ-fiscale, atât prin promovarea de acţiuni în contencios, cât şi prin formularea unor excepţii de nelegalitate.

In domeniul dreptului muncii reprezintă clienţii în litigii izvorâte din executarea contractelor individuale de muncă şi oferă consultanţă cu privire la procedura concedierilor individuale sau colective şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

Contact

Limbi Vorbite

– Engleză
– Italiană