Drept civil

Dreptul civil reprezinta baza oricarui act sau fapt juridic, reglementând în cele mai mici nuante dreptul de proprietate, fundamentul oricarei dispute juridice. Majoritatea ramurilor de drept, începând cu dreptul comercial si pâna chiar si dreptul familiei au la baza principiile reglementate în dreptul civil, astfel încât toti avocatii nostri sunt foarte bine pregatiti în acest domeniu, fara de care este imposibila practicarea avocaturii.

Principalele activitati din acesta ramura de drept:

Litigii:

  • procese privitoare la recuperarea daunelor produse
  • reprezentare în litigii imobiliare (revendicare de imobil, exproprieri, evacuare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj-iesire din indiviziune)
  • succesiuni
  • operatiuni de întabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru
  • procese având ca obiect dobândirea de drepturi sau obligarea la respectarea obligatiilor asumate de catre o terta parte

Consultanta:

  • încheierea actelor de vânzare, de cumparare sau de schimb, sau a oricaror acte juridice având ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau cladirilor de orice fel, aflate în circuitul civil sau agricol, industrial, comercial sau locativ (inclusiv concesionarea, închirierea, superficie, servituti, uzufruct s.a.m.d.)
  • verificarea titlurilor de proprietate în materie imobiliara
  • asistenta în derularea de proiecte imobiliare
  • orice alte activitati de consultanta juridica în materie imobiliara