Dan Cristian Moş

Avocat Asociat

„From everything there is something to learn”

Dan Cristian Moş dan cristian moseste absolvent al Facultăţii de Drept şi al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, secţia Finanţe şi Bănci, din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. În anul 2011 a absolvit cursurile de masterat cu specializarea „Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor” din cadrul aceleaşi universităţi.

Din anul 2013 este membru al baroului Cluj.

În domeniul financiar-bancar acordă consultanţă cu privire la activitatea instituţiilor bancare şi a societăţilor de leasing, oferă consultanţă privind situaţiile juridice generate de raporturile client-bancă, precum şi despre oportunitatea şi profitabilitatea unor tranzacţii financiare.

În domeniul dreptului societar oferă asistenţă juridică privind înfiinţarea, funcţionarea curentă, dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea societăţilor, precum şi înfiinţarea organizaţiilor non-profit (asociaţii şi fundaţii). În acest domeniu acordă de asemenea consultanţă cu privire la deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru şi reprezentanţe.

Asigură asistenţă de specialitate cu ocazia încheierii contractelor comerciale de orice fel (vânzare-cumpărare, distribuţie, antrepriză, leasing, comodat, mandat, cesiune).

În materie de asigurări, oferă consultanţă cu privire la încheierea contractelor de asigurare de orice tip şi acordă reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor născute din raportul de asigurare.

În materie de insolvenţă acordă consultanţă pentru conceperea şi implementarea de strategii în vederea evitării stării de insolvenţă.

În domeniul pieţei de capital, oferă consultanţă cu privire la legislaţia incidentă în această materie, precum şi la regimul juridic special aplicabil societăţilor listate, acordă consultanţă cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare derivate şi cu privire la admiterea sau retragerea de pe o piaţă reglementată.

În domeniul dreptului administrativ, acordă consultanţă cu privire la încheierea şi executarea contractelor administrative, iar în domeniul dreptului fiscal oferă consultanţă privind legislaţia vamală, taxe şi impozite de orice natură, TVA, accize, oferind de asemenea soluţii fiscale optime la problemele clienţilor.

În domeniul dreptului penal, asistă şi reprezintă clienţi în dosare penale atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza de judecată. Instrumentează dosare de competența DNA și DIICOT.

Contact

+4 0740 145.280

Limbi Vorbite

– Engleză
– Franceză