Diana Flavia Barbur

Avocat Coordonator

„Law is mind without reason”

Flavia Barbur numără 10 ani de experienţă, timp în care a acceptat provocări Diana Flavia Barbur din cele mai diverse domenii juridice: dreptul familiei, dreptul muncii, drept civil, contravenţional şi penal. În acest moment, este unul din membrii care contribuie activ la dezvoltarea societăţii de avocatură din Cluj.

In domeniul dreptului familiei se ocupă de:

 • procese de divorţ şi partaj
 • exercitarea autorităţii părinteşti in comun de catre parinti
 • exercitarea autoritatii parintesti in mod exclusiv de catre unul dintre parinti
 • stabilirea/schimbarea domiciliului minorilor
 • stabilirea domiciliului alternativ al minorilor
 • stabilirea sau tăgăduirea paternităţii; obtinere de daune morale si materiale in cazul tagaduirii cu succes a paternitatii
 • stabilirea programului de vizită, inclusiv pentru părinţii care locuiesc în străinătate, -eliberare paşaport pentru copii minori
 • punerea sub interdicţie a persoanelor şi numirea de tutore
 • obţinerea autorizării instanţei de judecată pentru semnarea actelor de către tutore
 • evacuare soţi violenţi
 • obţinere ordine de protecţie
 • plasamentul minorilor
 • obtinerea prestatiei compensatorii de catre unul dintre soti
 • stabilirea/modificarea modului de contributie a unuia dintre parinti la cresterea si educarea minorilor (pensie de intretinere)
 • ordonante presedintiale cu privire la stabilirea provizorie a domiciliului minorilor si plata pensiei de intretinere
 • asistare în procedura de mediere
 • asistare in procedura de punere in executare a hotararilor judecatoresti cu privire la minori
 • reprezentarea clientilor in procedurile de rapire internationala de minori

In domeniul dreptului civil reprezintă clienţii în:

 • dosare de răspundere civilă delictuală şi contractuală, în caz de accidente auto, pentru obţinerea de daune materiale şi morale
 • asistă clienţii în procese având ca obiect executarea sau încetarea contractelor de vânzare-cumpărare, împrumut, închiriere, prestări servicii, transport. De asemenea, oferă servicii de consultanţă şi de redactare contracte şi acte adiţionale.
 • redacteaza si reprezinta clientii in dosare avand ca obiect contestatie la executare

In domeniul dreptului penal reprezintă şi asistă clienţi care au nevoie de un avocat în dosare penale, atât în faza de urmărire penală cât şi în cea de judecată, în toate căile de atac, atât pentru inculpat cât şi pentru părţile vătămate pentru infracţiuni cum ar fi vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, evaziune fiscală, înşelăciune, infracţiuni privind drepturile de autor.

In domeniul dreptului administrativ se ocupă de recuperarea taxei auto şi a taxei de poluare, precum şi de înmatricularea autoturismelor fără plata taxei.

In domeniul dreptului muncii si asigurarilor sociale oferă consultanţă cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă, a actelor adiţionale la acestea – inclusiv cu privire la obligaţia de fidelitate, de confidenţialitate, de neconcurenţă, a regulamentelor și politicilor interne și de personal, a Regulamentelor de ordine interioară, contestare decizii de concediere şi de răspundere disciplinară, recuperarea drepturilor salariale neacordate şi a diurnelor, inclusiv reprezentarea în instanţă a angajaţilor şi a angajatorilor.

Ofera asistenta cu privire la procedurile de restructurare si transferuri de personal, si cu privire la implementarea normelor de dreptul muncii si a sistemelor de organizare a muncii.

De asemenea, reprezinta clientii in litigiile pentru recunoasterea desfasurarii activitatilor in conditii deosebite de munca (grupa a II-a si grupa I de munca) in vederea obtinerii unor pensii mai mari si a reducerii stagiului de cotizare.

Ofera asistenta cu privire la redactarea contractelor colective de munca si la procedura de inregistrare a acestora la autoritatile competente.

Intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea documentului portabil A1 si reprezinta clientii in fata autoritatilor competente, inclusiv CNPP, pentru eliberarea acestuia.

In domeniul asociatiilor si fundatiilor (ONG):

 • intocmeste actele constitutive si statutele necesare pentru infiintarea asociatiilor si fundatiilor;
 • reprezinta clientii in procedura necesara dobandirii de catre acestea a personalitatii juridice, inclusiv obtinerea dovezii de disponibilitate a denumirii si a cazierelor fiscale;
 • redacteaza acte necesare schimbarii sediului, a organelor de conducere si control- Consiliu director, Comisie de cenzori- de fuziune intre asociatii si le reprezinta in cadrul procedurii ce trebuie urmata in fata instantelor de judecata.

Contact

+4 0729 019.904

Limbi Vorbite

– Engleză

Domenii de activitate

– Divorţ

– Exercitarea autorităţii părinteşti

– Stabilirea/modificare program de vizită

– Punere sub interdicţie

– Numire tutore/curator

– Stabilire/tăgada paternităţii

– Obligaţia de întreţinere

– Malpraxis medical

Asistare/reprezentare client:

– Infracţiuni la legea circulaţiei

– Vătămare corporală/ucidere din culpă

– Înşelăciune

– Evaziune fiscală

Consultanţă cu privire la:

– Decizii concediere

– Decizii sancţionare disciplinare

– Contracte colective de muncă

– Regulamente ordine interioară

– Formulare A1 (delegare comunitară)

– Clauza de neconcurenţă

– Caluza de fidelitate

– Clauza de confidenţialitate

– Daune morale/materiale

– Licitaţii achiziţionare opere de artă

– Ordine de clasare a operelor de artă

– Constituire asociaţii

– Modificare acte asociaţii