David Talpeş

Avocat Asociat

„Intelligence without ambition is a bird without wings”

David Talpes David Talpes este avocat specializat în domeniul numit generic „dreptul afacerilor”, domeniu de drept care cuprinde diverse materii, precum dreptul civil, dreptul societar, procedura insolvenţei, dreptul fiscal, şi nu numai.

În anul 2012 a obţinut diploma de master în specializarea „Dreptul european şi naţional al afacerilor„, la Universitatea Babeş-Bolyai.

In materia dreptului civil oferă consultanţă reprezintă clienţii în litigii care decurg din încheierea şi executarea contractelor, precum şi în legătură cu dreptul de proprietate şi alte drepturi reale.

In materia dreptului comercial, este specializat în drept societar şi procedura insolvenţei, oferind consultanţă şi reprezentare clienţilor persoane fizice şi juridice.

In domeniul dreptului proprietăţii intelectuale, se ocupă de înregistrarea cererilor, mărcilor de fabrică sau comerş, desenelor şi modelelor industriale la OSIM pentru depozite naţionale şi internaţionale, de realizarea opoziţiei la înregistrările susmenţionaţe, precum şi orice alte demersuri în scopul protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

Contact

+4 0735 853 447

Limbi Vorbite

– Engleză
– Germană

Domenii de activitate

– Dreptul proprietăţii intelectuale

– Contracte civile şi comerciale

– Drept societar

– Procedura insolvenţei

– Contencios administrativ şi fiscal